ako-vybrat-monitor

Ako vybrať monitor k PC?

Bez ohľadu na spôsob a druh použitia LCD monitora, je práve monitor tá časť PC kompletu, s ktorou sa pracuje najdlhšie. Či už ide o serióznu prácu kancelársku, návrhársku a pod., alebo o zábavnú činnosť v podobe sledovania filmov, fotiek alebo hrania obľúbenej hry. Veď odpovedzte si: koľko trávite času za počítačom. Vyberajte starostlivo a kvalitne.

Na čo sa bude monitor používať

Na začiatku kúpy monitora je potrebné si uvedomiť na aký typ práce bude monitor určený, nakoľko pre prácu grafikov je vhodný iný typ monitora ako pre bežnú kancelársku prácu spojenú s prehliadaním internetu, facebook-ovaním v zamestnaní poprípade pre prácu s kancelárskymi balíkmi.

Pre náročným zákazníkov typu grafik, fotograf a podobne je vhodné siahnuť po náročnejšom type monitora a všímať si technické parametre. Pri tomto výbere sa kladie nižší dôraz na dizajn, pokiaľ nie je podmienkou to, aby dizajn monitora zapadol do celkového dizajnu vybavenia kancelárie.

Pre menej náročným zákazníkov, pre ktorých je celkovou prácou prezeranie filmov, chválenie sa fotkami svojich ratolesti na facebooku a čítanie neustálych „skvelých“ správ na internete, je vhodnejší menej náročný monitor. Aspoň pokiaľ ide o nežnejšie pohlavie, skôr sa kladie dôraz na dizajn a technické parametre zostávajú druhoradé. Dôležité je, aby tak dôležitý parameter akým je napríklad farba monitora sedeli s farbou televízora, PC skrine poprípade nábytkom v domácnosti.

Osobitnou skupinou zákazníkov sú tí, ktorým nejde až tak o celkový dizajn a ani o žiadne náročné parametre monitora, ale skôr, aby spĺňali minimálne požiadavky, ktoré potrebujú. Takýto zákazníci budú skôr hľadieť na cenu než na výkon, ktorý nepotrebujú a nevyužijú.

Poslednou skupinou „zákazníkov“ sú naše ratolesti, ktoré niekedy trávia viac času za počítačom ako rodičia a častokrát majú vyššie požiadavky ako grafici. Áno, reč je o ratolestiach, ktoré sú na používanie náročnejšie práve kvôli hraniu čím ďalej tým náročnejším hrám. Ak sa k náročným technickým parametrom pripojí požiadavka na dizajn, v tom prípade sú kladené nároky na monitor naozaj najvyššie práve v tejto kategórii.

Kvôli všetkým týmto skutočnostiam je práve otázka na čo bude monitor používaný najzákladnejšou. Od nej sa odvíjajú ďalšie otázky spojené s technickými parametrami a dizajnom.

Kvalita obrazu

Kvalitu obrazu nám určuje hneď niekoľko parametrov podľa ktorých je možné povedať, ktorý monitor je vhodnejší pre aké použitie. Najzákladnejším parametrom monitora je uhlopriečka, ktorá nám udáva aký je veľký monitor. V súčasnosti sa bežne používajú monitory s uhlopriečkou 19″-26″. Platí, čím väčšie je číslo uhlopriečky, tým väčší je monitor. S uhlopriečkou úzko súvisí aj pomer strán. Vyrábajú sa väčšinou monitory s pomerom strán 4:3, 16:9 a 16:10. Kým pomer strán 4:3 nám hovorí, že obrazovka monitora je takmer v tvare štvorca, pomer strán 16:9 nám hovorí, že obrazovka monitora je širokouhlá a teda skôr v tvare obdĺžnika.

Pomer strán a uhlopriečka až tak nesúvisí s kvalitou monitora, aj keď veľkosť môže istým spôsobom s kvalitou súvisieť, hlavne ak je rozlíšenie príliš malé vzhľadom na veľkú uhlopriečku. A tu sa dostávame ku kvalitatívnemu parametru monitora, rozlíšeniu monitora. Aj pri sledovaní tohto parametra platí, čím vyššie je rozlíšenie, tým je obraz kvalitnejší. Rozlíšenie nám udáva koľko bodov je v každom stĺpci a v každom riadku obrazovky. Pri rozlíšení Full HD 1920×1080, ktoré patrí medzi najvyššie a teda najkvalitnejšie, to znamená, že počet bodov v riadku je 1920 a počet bodov v stĺpci je 1080. Znamená to teda, že čím viac bodov na obrazovke je, tým je obraz kvalitnejší.

Ďalším parametrom je pozorovací uhol, ktorý nám udáva v akom uhle je obraz kvalitný a že za týmto uhlom klesá jeho kvalita a farby sa menia na odtiene šedej. Tento parameter je možné ľahko spozorovať u kolegov v práci. Ak sa prechádzate popri nich a nevidíte na čom práve „pracujú“ ale u ďalšieho kolegu z toho istého uhla to vidieť je, znamená to, že druhý kolega používa monitor s vyšším pozorovacím uhlom. Znamená to, že čím je vyšší pozorovací uhol, tým je obraz kvalitný aj pri pohľade z uhla. Či je to výhoda aj v zamestnaní je na zvážení. Pozorovací uhol sa označuje napríklad ako 178°/178°, čo znamená, že pod uhlom 178° zhora, zdola, z ľavej či z pravej strany je obraz stále kvalitný a nemenný.

Kontrast monitora nám udáva pomer svietivosti bielej a čiernej farby(napr. 10000:1). Aj pri kontraste platí, čím vyššia hodnota, tým je obraz kvalitnejší. Nízky kontrast spôsobuje, že čierna nie je tak úplne čierna ale tmavosivá. Avšak je potrebné brať v úvahu, že niekedy sa udáva dynamický kontrast, ktorý je radovo niekoľkokrát vyšší.

Dôležitým parametrom hlavne pre hráčov hier je doba odozvy. Je to čas za ktorý prejde jeden bod na obrazovke z úplne svetlého do úplne tmavého stavu alebo opačne. Tu naopak platí, čím nižšia je doba odozvy, tým je monitor vhodnejší pre hráčom hier, prípadne sledovanie filmov. Klasická doba odozvy je cca 2ms až 5ms.

Vybavenie monitora

Ďalším dôležitým kritériom pri výbere monitora je jevo vybavenie, parameter skôr pre technicky zdatných používateľov. Medzi vybavenie monitora patria konektory, ktoré monitor obsahuje. Technickým vývojom prešli aj konektory a nové typy konektorov nahrádzajú staršie typy. Snáď najvýznamnejším typom je analógový konektor VGA. Týmto konektorom je jednoduché pripojiť monitor k notebooku a tak pohodlne využívať notebook ako stolový počítač.

Tak ako VGA konektor ani DVI konektor nedokáže prenášať audio signál, prenáša z počítača na monitor iba obraz a nie zvuk. Existuje niekoľko typov DVI konektorov, pričom niektoré pracujú iba v digitálnom režime, iba v analógovom režime, alebo aj prípadne v oboch režimoch.

Konektor HDMI na rozdiel od predchádzajúcich konektorov dokáže naraz prenášať audio aj video signál. Znamená to, že ak sú na monitore integrované reproduktory, stačí konektorom HDMI prepojiť monitor s počítačom a počítač prenesie na monitor aj obraz aj zvuk a teda okrem sledovania obrazu na monitore je možné počúvať aj zvuk z monitora a to prepojením pomocou jedného kábla HDMI. HDMI slúži k prepojeniu multimediálnych zariadení s potrebou veľkého dátového toku. Ako príklad sa dá uviesť napr. satelitný prijímač, HD-DVD rekordér, notebook s podporou videa vo vysokom rozlíšení s LCD televíziou, plazmová televízia atď…

Najnovším typom konektora je DisplayPort, ktorý úplne nahrádza ako DVI tak aj HDMI. Okrem toho dokáže využiť na monitore (ak to monitor podporuje) USB a Ethernet. Znamená to, že pri najnovších typoch monitorov, ak má monitor zabudované USB, poprípade internetové rozhranie Ethernet, dokáže sa toto rozhranie pomocou kábla využiť.

Je pravda, že ak sa pozrieme na širokú škálu portov, je práve DisplayPort tým najlepším Je potrebné si ale uvedomiť, že nestačí ak tento konektor bude obsahovať len monitor. Je potrebné, aby tento konektor obsahoval aj počítač na ktorý má byť monitor pripojený. Ak sa teda pripojí nový monitor na starší PC môže nastať problém s kompatibilitou – DisplayPort síce monitor obsahuje, no počítač, resp. notebook nie. Tento problém je čiastočne odstránený viacerými typmi konektorov na monitore. Kupujúci si teda môže vybrať monitor, ktorý obsahuje konektor DVI aj DisplayPort s tým, že ak jeho počítač obsahuje len DVI konektor, využije sa DisplayPort pri kúpe nového počítača a nebude nutná aj výmena monitora. Laicky povedané, pri kúpe ako monitora tak aj počítača je nutné hľadať na oboch zariadeniach rovnaké konektory a podľa nich (ale nie len podľa nich) vyberať správny monitor.

Častá chyba monitora

Častou chybou o ktorej zasvietení používatelia monitorov iste počuli sú chybné pixely. Chybné pixely sú miesta (body) na obrazovke, ktoré alebo sú úplne čierne (pixel nesvieti) alebo svietia trvalo. Chybné pixely sú problémom od výroby a s tým súvisí aj norma pre ochranu zákazníka. Každý bod na obrazovke (pixel) je tvorený troma subpixelmi (červený, zelený a modrý). Ak si pripomenieme bod, v ktorom sme písali o rozlíšení, uvedomíme si koľko subpixelov obsahuje jedna obrazovka. Je preto technologicky náročná výroba obrazovky monitora a z hľadiska efektívnosti výroby a cenovej dostupnosti nie je možné na 100 percent zaručiť, že obrazovka neobsahuje ani jeden chybný pixel. Nie je preto dôvod na paniku a okamžitú reklamáciu monitora.

Spomeňme si, že čím vyššie je rozlíšenie, tým je tých bodov viac a tým neskôr takýto chybný pixel spozorujeme a tým neskôr začne pôsobiť rušivo. Norma hovorí o počte pixelov, ktorý je dôvodom na reklamáciu monitora. Napríklad pri 19″ monitore je počet chybných pixelov päť. Z toho dôvodu je možno zamyslieť sa pri kúpe nového monitora pre typ na ktorý sa uplatňuje záruka po dobu 36 mesiacov aj keď štandartná záručná doba je 24 mesiacov.

Dizajn

Dizajn monitora je tiež jednou z dôležitých faktorov výberu monitora. Hlavne ak si uvedomíme, že sa na monitor budeme pozerať každý deň niekoľko hodín. Je preto dôležité aj keď nie prvoradé venovať pozornosť aj tomuto kritériu výber monitora, ktoré je čisto subjektívnym kritériom. Niekedy je dizajn podmienený priestorom, v ktorom sa bude používať, no v každom prípade sú aj dôležitejšie parametre ako je farba alebo tvar. Hlavne ak odpoveď čierny je veľakrát odpoveďou nežnejšieho pohlavia na otázku aký máš monitor ? Však ?

Vstavané doplnky

Pred niekoľkými rokmi bola úloha monitora zobrazovať to, čo mu počítač „prikázal“, no v dnešnej dobe majú monitory vďaka vstavaným zariadeniam aj iné vymoženosti. Nové typy monitorov v sebe majú zabudované reproduktory, webkameru či TV tuner. A tak ponúkajú už beztak lenivým používateľom pohodlie v podobe odbremenenia neustáleho pripájania webkamery k PC, ktorá v niektorých prípadoch pri stálom zapojení neustálym svietením rušivo pôsobí na spánok v tmavej izbe. Poznáme to však ? Nehovoriac o pohodlí pri občasnom skypevaní v podobe už zabudovaných reproduktoroch a webkamery.

Cena

Aj keď sa hovorí, že peniaze sú až na prvom mieste, nie vždy platí, že čo je drahé je najlepšie. Zákazník by si mal prejsť všetky rady a nájsť to čo potrebuje. Monitor je vec, ktorá sa kupuje na dlhšie obdobie. Niektoré funkcie moôno ani zákazník nepotrebuje a teda zbytočne kupuje monitor drahší, hoci jeho funkcie nevyužije. V každom prípade však platí, čím drahší je monitor, tým je kvalitnejší ako po stránke parametrov tak po stránke spoľahlivosti.

Najväčší výber monitorov nájdete tu